Breaking News

นครนายก – แทนความห่วงใย (หนุ่ม) เกรียงไกร กิตติธเนศวร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยที่ชำรุด

นครนายก – แทนความห่วงใย (หนุ่ม) เกรียงไกร กิตติธเนศวร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยที่ชำรุด

เกรัยงไกร กิตติธเนศวร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ที่ประสบปัญหาที่อยู่ที่อาศัยชำรุดบกพร่องพร้อมมอบเงินสมทบ เพื่อช่วยเหลือค่าซ้อมแซมบ้านเรือนให้กลับมาดีกว่าเดิม และมอบข้าวสาร ปริมาณ 15 กิโลกรัม เพื่อดูแลเรื่องปากท้องประชาชน ในตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนทั้งสิ้น 6 หลังคาเรือน ได้แก่
หมู่ 1 ตำบลป่าขะ จำนวน 3 หลังคาเรือน
หมู่ 8 ตำบลป่าขะ จำนวน 1 หลังคาเรือน
หมู่ 10 ตำบลป่าขะ จำนวน 2 หลังคาเรือน

โดยปัญหาส่วนใหญ่ของที่อยู่อาศัยที่รับทราบ หลังจากได้ลงพื้นที่ในตำบลนี้ จะเป็นปัญหาเรื่อง หลังคา, ห้องน้ำ, พื้นบ้าน และห้องนอนที่ไม่เป็นสัดส่วน เป็นต้น ด้วยความห่วงใย ผมจึงรีบเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ในชุมชน

แทนความห่วงใยจากใจ
หนุ่ม เกรียงไกร เข้าใจเข้าถึง
เกรียงไกร กิตติธเนศวร

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก