Breaking News

ชลบุรี-ส.ส กวินนาถ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท มอบขนมขบเคี้ยว หน้ากากอนามัย เจลล้างมือและมอบหมวกกันน็อคนิรภัยให้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เมืองพัทยา

ชลบุรี-ส.ส กวินนาถ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท มอบขนมขบเคี้ยว หน้ากากอนามัย เจลล้างมือและมอบหมวกกันน็อคนิรภัยให้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เมืองพัทยา

วันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น ส.ส.กวินนาถ ตาคีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจำนวน 3,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 300 หลอด ขนมต่างๆ ให้แก่นักเรียน จำนวน 290 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุ้ลอิบาดะห์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีและได้มอบหมวกกันน็อคให้แก่ครูและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

เนื่องด้วยปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าโควิด-19 อยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี  จึงมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจึงมีความตระหนักถึงเด็กๆประชาชนทั่วไปไม่ประมาทอาจจะตกใช้ เจล สเปรย์แอลกอฮอล์ ล้างมือสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการลดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19

หลังจากนั้นได้มอบหมายทีมงานมอบข้าวสารจำนวน 50 กิโลกรัมนางทองคำ ศิริอรรถ อายุ 64 ปี ขอ สนับสนุนข้าวสารเพื่อทำอาหาถวาย เพลพระทุกวันพระตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่จำพรรษาวัดเขาโพธิ์ทอง ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี เนื่องช่วงเข้าพรรษาไม่ค่อยมีญาติ ญาติโยมเข้าไปถวายเพล ท่านใดที่มีความประสงค์จะถวายเพลพระช่วงเข้าพรรษาขอเชิญอนุโมทนาบุญร่วมกันที่วัดเขาโพธิ์ทอง

ภาพ/ข่าว สมชาย โคตล่ามแขก ผู้สื่อข่าวพัทยาจังหวัดชลบุรี