ยโสธร แถลงข่าวจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 “สะออน 50 ปี ศรียโสธร”

ยโสธร แถลงข่าวจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 “สะออน 50 ปี ศรียโสธร”

 


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการแถลงข่าววันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “สะออน 50 ปี ศรียโสธร” โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ประธานหอการค้าจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ผู้แทนนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดยโสธร รองนายกสมาคมชาวยโสธร และประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้ประกอบการโอทอป เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ YEC จังหวัดยโสธร และ สื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย


ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร แถลงข่าววันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “สะออน 50 ปี ศรียโสธร” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย – บุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดย จังหวัดยโสธร แต่เดิมนั้นตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ข้อ 1 ให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมจัดตั้งเป็นจังหวัดยโสธร มีเขตท้องที่ตามที่อำเภอดังกล่าวมีอยู่ในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใช้บังคับ ข้อ 9 ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอยโสธร เป็นอำเภอเมืองยโสธร ข้อ 11 ประกาศของ คณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 ดังนั้น วันที่ 1 มีนาคม 2565 จึงเป็นวันครบ 50 ปี แห่งการสถาปนาจังหวัดยโสธร


โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 การจัดพิธีบอกกกล่าวและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 10 แห่ง วันที่ 1 มีนาคม 2565 พิธีทำบุญ ตักบาตร พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 พิธีวางขันหมากเบ็ง พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) ขบวนแห่วันสถาปนาจังหวัดยโสธร การรำบวงสรวง “บำบวงยศสุนทร” โดยมีนางรำจำนวน 2,250 คน พิธีเปิดงานวันสถานปนาจังหวัดยโสธร และเดินแบบผ้าไทย กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2565 ชมการแสดงบนเวทีกลาง ได้แก่ การแสดงจากสถานศึกษา/ การแสดงจาก ทู บี นัมเบอร์วัน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงกิตติมศักดิ์การประกวดหนุ่มเมืองยศและนางสาวยโสธร การแสดงแสง สี เสียง เล่าเรื่องเมืองยศ การแสดงดนตรีลูกหลานเยาวชน การแสดงรวมดาวจังหวัดยโสธร การแสดงของศิลปินรับเชิญ หม่ำ จ๊กมก การลุ้นรางวัลมัจฉากาชาด การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าเกษตรอินทรีย์ และการการออกรางวัลสลากกาชาด โดยภายในงานมีมาตรการคมเข้มด้านความปลอดภัย ให้ทุกคนได้เที่ยวงานด้วยความรักความสามัคคี มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง และย้ำทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
จึงขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่อ “สะออน 50 ปี ศรียโสธร” ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
0000000000000000000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว 0832839589 ยโสธร