ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” 48 นาย 19,200 ซีซี

ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” 48 นาย 19,200 ซีซี
**********************************

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดกิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ซึ่งปัจจุบันได้แพร่ระบาดขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับผลกระทบและขาดแคลนโลหิตในขั้นวิกฤต โดยจัดกิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิตให้กับ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี​ และเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​

โดยมีกำลังพลจาก กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 13 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จำนวน 48 นาย ได้โลหิต จำนวน 19,200 ซีซี ณ อาคารอเนกประสงค์กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
**************************************


ภาพ/ข่าว ฐนกร-เดวิท โชคชัย 092-5259-777