ปทุมธานี-เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อรายงานความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ปทุมธานี-เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อรายงานความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
***********************

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี บุคคลากรและนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเข้าพบ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อรายงานความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีบุคลากรและนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 13 ได้แก่ 1.1 นางสาวรชต จันทมาตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” 1.2 นางสาววรัญญา แจ่มแป้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี และ 2. รางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ร่วมลงนามปฏิญาณตนในโครงการ “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ” ประจำปีการศึกษา 2564

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนและเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้แก่ 2.1 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต 2.2 นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยมี นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสพม.ปทุมธานี นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี นายสำเนียง ดลสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) และคูร อาจารย์เข้าร่วม

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน