เชียงใหม่-การเปิดปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงการเกิดพายุลูกเห็บ ภายใต้ความร่วมมือของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

เชียงใหม่-การเปิดปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงการเกิดพายุลูกเห็บ ภายใต้ความร่วมมือของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางมาเป็นประธาน เปิดปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงการเกิดพายุลูกเห็บ ในความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑


โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณลานจอดท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑


ในการนี้กองทัพอากาศได้ทำการส่งเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ หรือ Alpha Jet จำนวน ๑ เครื่อง เข้าร่วมปฏิบัติการฯ ด้วยพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ที่พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกว่า ๑,๐๐๐ นัด โดยรับผิดชอบปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อบรรเทาความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากพายุลูกเห็บให้กับพี่น้องประชาชน

พัฒนชัย/เชียงใหม่