นราธิวาส-ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส ลุย นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินถือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Smart safety 4.0 เชิงรุก

นราธิวาส-ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส ลุย นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินถือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Smart safety 4.0 เชิงรุก สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเซฟตี้โซนเมืองนราธิวาส ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้ 22 ก.พ. 65 พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส นำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านทอง ร้านอาหาร ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านค้า ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่แยกหอนาฬิกา ถึงแยกท่าเสด็จ ซึ่งอยู่ในเขตเซฟตี้โซน ของโครงการ smart safety 4.0 สภ.เมืองนราธิวาส พร้อมถือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Smart safety 4.0 เชิงรุก เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง ในการป้องกันอาชญากรรมของโครงการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับโครงการ “สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0) มีขึ้นตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากหลักความคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนต้องไม่เกิดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรม หากสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจบนถนนตอนกลางคืน กระทั่งนำมาสู่ป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวัตกรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” นำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งพัฒนาการทำงานของตำรวจควบคู่ไปด้วย

ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส กล่าวอีกว่า ทาง สภ.เมืองนราธิวาส ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม ตามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 อาทิ Application Police 4.0 , Application Police I lert U , กล้อง Face detection เชื่อมโยงระบบหมายจับ , ศูนย์กล้อง CCTV กอ.รมน. และกล้องวรจรปิดในพื้นที่ , กล้องบันทึกวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ , โดรนตรวจการณ์ , กลุ่ม Line Official Account , กลุ่มไลน์ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นต้น

ด้านผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าตำรวจในพื้นที่ ที่มีความมุ่งมั่น ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้จัดการพื้นที่เมืองนราธิวาส เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น ประชาชนจะได้ลดความหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก และมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นราธิวาส และพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรม


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส