สุโขทัย – ทาสีทางม้าลาย ตีเส้นจราจรถนน พร้อมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม

สุโขทัย – ทาสีทางม้าลาย ตีเส้นจราจรถนน พร้อมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทาสีทางม้าลาย และตีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามที่บริเวณสี่แยกตลาดเทศบาล 2 หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย จัดทำขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถด้วยความประมาท และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด โดยนาย วิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ๔ ประการ ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ การขับขี่รถโดยไม่สวมหมวกนิรภัยและการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน จะเห็นได้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น แท้จริงเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดังนั้น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย