ปทุมธานี-จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ งานบุญประจำปีครบรอบ ๑๙๐ ปี วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ครบรอบ ๒ ปีวันมรณภาพพระครูปทุมธีรคุณ

ปทุมธานี-จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ งานบุญประจำปีครบรอบ ๑๙๐ ปี วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ครบรอบ ๒ ปีวันมรณภาพพระครูปทุมธีรคุณ
*********************

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ข่าวรายงานจากวัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคลองควายอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีพบ พระสมุห์จักรกฤษณ์ สุทธิมโน เจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์ กำลังดูแลความเรียบร้อย พิธีกวนข้าวทิพย์ งานบุญประจำปีครบรอบ ๑๙๐ ปี วัดสุราษฎร์รังสรรค์ และวันครบรอบ ๒ ปีวันมรณภาพพระครูปทุมธีรคุณ หรือพระอาจารย์ลมูลอดีตเจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์ ส่วนบรรยากาศในพิธีกวนข้าวทิพย์ เมื่อเวลา๑๖.๓๐ น.ได้มีศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนทยอยเข้ามาบริเวณสถานที่จัดงานโดยทางวัดสุราษฎร์รังสรรค์ได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรอง ประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีทำบุญกวนข้าวทิพย์โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย

มีพรระครูโกศลธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอก ประธานฝ่ายสงฆ์ พระมาหาจุมพล จิตฺตพโล เจ้าคณะอำเภอสามโคก ประธานฝ่ายสงฆ์ สจ.สวง สีเขียว คุณธนพร สีเขียว นายยอด ภู่เฉลิมตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ประธานฝ่ายฆราวาส และมีศิษย์ยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ธัมจักกัปวตนสูตรพิธีกวนข้าวทิพย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากพิธีกวนข้าวทิพย์เสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามพระสมุห์จักรกฤษณ์ สุทธิมโน เจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์ ท่านได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้เป็นวันเริ่มงานบุญประจำปี ป็นวันครบรอบ ๑๙๐ ปี วัดสุราษฎร์รังสรรค์ วันครบรอบ ๒ ปีวันมรณภาพพระครูปทุมธีรคุณ(พระอาจารย์ลมูล)อดีตเจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์ วันนี้ได้จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ 14 กระทะ จึงฝากเรียนประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ เที่ยวงานบุญประจำปี ๒๕๖๕ ครบรอบ ๑๙๐ ปีวัดสุราษฎร์รังสรรค์ แล้ววันครบรอบ ๒ ปีวันมรณภาพพระปทุมธีรคุณ งานเริ่มวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในวันนี้จะมีพิธีกวนข้าวทิพย์แล้วก็มีการชมภาพยนตร์


วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มี การเปิดกองบุญและช่วงเย็นชม มหรสพวงดนตรีหนามแดง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ชมมหรสพดนตรีวง น อนาฏศิล
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕ ชมมหรสพลิเก จองพล ลูกพ่อแก่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ชมมหรสพวงดนตรีแอบดังมิวสิคและในคืนวันสุดท้ายวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระขันตยานุยุต พระครูปทุมธีรคุณและชมลิเกศรรามน้ำเพชร จึงอยากจะขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกลขอเชิญร่วมทำบุญประจำปี ครบรอบ ๑๙๐ ปีวัดสุราษฎร์รังสรรค์และวันครบรอบ ๒ ปีวันมรณภาพพระครูธีรคุณ และภายในงานมีร้านค้าขายมีกองบุญต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าลอยฟ้าพุทธศาสนิกชนศิษย์ยานุศิษย์ได้ร่วมทำบุญกันและวัดสุราษฎร์รังสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี วัดอยู่ติดถนนใหญ่หาง่าย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน