ลำพูน – ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย” ตามมติของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

 

วันนี้( 21 ก.พ. 65) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย” ณ ถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และถนนหน้าร้านผึ้งน้อย โรงเรียนเมธีวุฒิกร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสาพระราชทาน, คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน, เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 จากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงขอให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม” โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย


1. ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์โดยใช้ชื่อ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
2. ในการรณรงค์ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด นำประเด็นดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาและกิจกรรมในการรณรงค์ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ได้รับโทษสูงสุด

เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับปรุงบริเวณทางข้าม ให้มีความปลอดภัย อาทิ การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้ความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียนการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาลให้ชะลอความเร็วที่คับขัน ที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม ทางแยก ทางข้ามหรือทางม้าลาย และหยุดให้คนข้าม ในทางข้าม หรือทางม้าลาย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยให้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และทุกวันที่ 21 ของเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นแล้ว 265 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 264 ราย และผู้เสียชีวิต 53 ราย โดยแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมายการดำเนินงาน ให้อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 5 (ไม่เกิน 629 ครั้ง)ผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 5 (ไม่เกิน 640 คน) ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 93 คน

ทั้งนี้ จากที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จึงทำให้จังหวัดลำพูนมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นครั้งแรก และจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกวันที่ 21 ของเดือนถัดไป..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน