พิธีวางพวงมาลาแด่วีระชนผู้เสียสละที่อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ

พิธีวางพวงมาลาแด่วีระชนผู้เสียสละที่อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ
***************

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลาแด่วีระชนผู้เสียสละที่อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ โดยมีพล.อ.มนัส คล้ายมณี ประธานในพิธี, กองทัพภาค 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง, ข้าราชการ, พลเรือน ตำรวจ, ทหาร, ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานครและประชาชนในพื้นที่ ส่วนภายในงานพล.อ.มนัส คล้ายมณี ประธานในพิธี กล่าวสดุดี พร้อมทั้งวางพวงมาลา การจัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของวีระชนผู้กล้า จำนวน 1,229 นาย ที่เสียชีวิตจากการร่วมรบ ในสมรภูมิเขาค้อ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2511 จนถึงปี พ.ศ.2525

สำหรับอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ทหาร ตำรวจ ทหารผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525 สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาค ของประชาชนและข้าราชการทุกฝ่าย อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ สร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม หมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง พลเรือน ตำรวจ และทหาร ฐานอนุสรณ์สถานกว้าง 11 เมตร หมายถึง พ.ศ.2511 อันเป็นปีเริ่มการปฏิบัติการรุนแรงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้ ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอดอนุสรณ์สถาน 24 เมตร หมายถึงพ.ศ. 2524 อันเป็นปีที่เปิดยุทธการครั้งใหญ่

ความสูงจากฐานถึงยอดอนุสรณ์สถาน 25 เมตร หมายถึงปี 2525 อันเป็นปีสิ้นสุดการต่อสู้ด้วยอาวุธ ความกว้างฐานสามเหลี่ยมด้านละ 2.6 เมตร หมายถึงปี 2526 อันเป็นปีเริ่มการก่อสร้างอนุสรณ์สถานผู้เสียสละแห่งนี้ สามเหลี่ยม ออกแบบโดย ดร.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อนุสรณ์สถานแห่งนี้ พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป ได้มาทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2526 โดยสร้างขึ้นด้วยเงินบริจาค ของประชาชนและข้าราชการทุกฝ่าย ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ให้เป็นวันสมโภช อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อแห่งนี้

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน