นอภ.สัตหีบ ประชุม​พิจารณา​คัดเลือกส่งคนดีศรี​อำเภอ​สัตหีบ​ เพื่อคัดเลือก​เป็นคนดีศรี​เมืองชล ประจำปี 2565

นอภ.สัตหีบ ประชุม​พิจารณา​คัดเลือกส่งคนดีศรี​อำเภอ​สัตหีบ​ เพื่อคัดเลือก​เป็นคนดีศรี​เมืองชล ประจำปี 2565

 


ว่าที่พันตรี ชาติ​ชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอ​สัตหีบ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ​คัดสรรคนดีศรี​เมืองชล​จังหวัด​ชลบุรี​ อำเภอ​สัตหีบ​ ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา​ โครงการ​คนดี​ศรี​เมืองชล​อำเภอ​สัตหีบ​ เพื่อคัดสรรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ​เป็นคนดีศรี​เมืองชล​ ประจำปี​ 2565
ตามที่ สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ จังหวัดชลบุรี นำโดยนาง​จุฑารัตน์​ ชุน​เกาะ​ พัฒนา​การอ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ พร้อมด้วย​พัฒนากร​ และคณะกรรมการ​คัดสรรคนดีศรี​เมืองชล​จังหวัด​ชลบุรี​ อำเภอ​สัตหีบ​ ประจำปี 2565 จัดการประชุมเพื่อพิจารณา​คัดสรรคนดีศรี​เมืองชล​จังหวัด​ชลบุรี​ อำเภอ​สัตหีบ​ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม​ชั้น 3 ที่ว่าการ​อ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ จังหวัด​ชลบุรี

โดยในการประชุมฯ ​ได้พิจารณา​คัดสรร​เสนอชื่อ ผู้เข้ารับการคัดเลือก​เป็นคนดีศรี​เมืองชล​ ประจำปี 2565 จำนวน 3 คน ได้แก่ นายสกนธ์ นพรเกตุ สาขาเกษตรกรรม จ่าเอก สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ สาขาผู้ให้บริการสังคม และ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ สาขาผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการคัดสรรคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี เป็นผู้คัดเลือกใน โครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ต่อไป


สำหรับ โครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2527 มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลมีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน มีผลงานปรากฏโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาพาณิชยกรรมหรือการท่องเที่ยว สาขาผู้ให้บริการสังคม สาขาผู้นำท้องที่ และสาขาผู้บริหารท้องถิ่น
ปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับการคัดสรรเป็นคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี รวมแล้วทั้งสิ้น 1,037 ราย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645