ยะลา-เบตง ชายไทยเชื้อสายจีน จัดงานแห่องค์พระรอบเมืองเบตง สืบสานประเพณี ม้าทรง ใช้อาวุธ เหล็กแหลม ทิ่มแทง ตามร่างกาย สร้างความหวาดเสียว

ยะลา-เบตง ชายไทยเชื้อสายจีน จัดงานแห่องค์พระรอบเมืองเบตง สืบสานประเพณี ม้าทรง ใช้อาวุธ เหล็กแหลม ทิ่มแทง ตามร่างกาย สร้างความหวาดเสียว

 

เมื่อเวลา 08.09 น. วันที่ 19 ก.พ.65 ที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิม ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาคมต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชายไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมกันปล่อย องค์พระแห่รอบเมืองเบตง ในงานสมโภชวัดกวนอิม ประจำปี 2565


โดยได้มีการแห่เกี้ยวองค์พระจำลองเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู แป๊ะกง และองค์พระจำลองอื่นๆ รวม 9 องค์ ขบวนม้าทรง ที่ใช้เหล็กแหลมทิ่มแทงตามร่างกาย ขบวนแห่มังกร สิงโต ไปตามเส้นทางท้องถนนในเขตเทศบาลเมืองเบตง เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มายืนดู ถ่ายรูป เซลฟี่ องค์พระ ขบวนม้าทรง ที่สร้างความหวาดเสียว ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางการรักษาความอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. กองกำลังภาคประชาชน


นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า งานสมโภชวัดกวนอิม ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอเบตง และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาวอำเภอเบตงสืบไป ทางวัดกวนอมได้จัดงานขึ้น แต่ก็อยู่ภายใต้มาตรการที่ ศปก.อ.เบตง ได้กำหนดมาตรการให้วัดกวนอิมเบตง ได้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานโดยม้าทรงหรือพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีการตรวจ ATK ตามระยะเวลาที่กำหนด และประชาชนผู้ร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเข้มงวด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิค- 19


สำหรับในปีนี้ การจัดงาน ได้งดขบวนพาเหรด พิธีลุยไฟ ลุยกระเบื้อง ปีนบันไดมีด มีเพียงการแห่องค์พระ ขบวนม้าทรง ไปรอบเมืองเบตงเพื่อให้ พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว เท่านั้นเพราะหากมีการจัดพิธีลุยไฟ ลุยกระเบื้อง ก็จะมีประชาชนจำนวนมามารวมกลุ่มร่วมชม ซึ่งอาจเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทางคณะผู้จัดงานจึงงดจัดกิจกรรมดังกล่าว


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ