นราธิวาส-กกท.จัดกิจกรรม CSR และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ที่ จ.นราธิวาส พร้อมย้ำเดินหน้าขับเคลื่อนกีฬาในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขให้แก่สังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

นราธิวาส-กกท.จัดกิจกรรม CSR และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ที่ จ.นราธิวาส พร้อมย้ำเดินหน้าขับเคลื่อนกีฬาในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขให้แก่สังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 

วันนี้ (19 ก.พ.65) พลโท อิสระ วัชระประทีป ที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ CSR ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสถาพร สินเจริญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม และนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ

พลโท อิสระ วัชระประทีป ที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ตนมาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ (19 ก.พ.65) กิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ CSR เป็นนโยบายของรัฐบาล การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรม เพื่อมีส่วนร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกิจกรรมจะก่อให้เกิดความมีจิตใจดี จิตใจงดงาม เมื่อจิตใจดีก็จะเกิดสุขภาพกายใจดีไปด้วย เมื่อร่างกายดีส่งผลต่อช่วยลดงบประมาณตนเองและรัฐในการดูแลรักษา โดยในกิจกรรมมีการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นบานบุรี ต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส//การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 8 แห่ง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส

การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา โดยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อร่วมมือกับองค์กรกีฬา กำกับและติดตามการดำเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาขีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารทางการกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อขับเคลื่อนกีฬาของประเทศได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานเพื่อการสร้างความสุขให้แก่สังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส