ปทุมธานี-เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นตรวจเยี่ยมลานผักรวมใจ ผักปลอดภัย

ปทุมธานี-เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นตรวจเยี่ยมลานผักรวมใจ ผักปลอดภัย
*******************************

 


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลานผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ณ ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยตลาดไทส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักสามารถนำผักสดนานาชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืชผักและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคด้วยราคาย่อมเยาว์ ซึ่งมีผลผลิตจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดปทุมธานี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นนทบุรี เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี และสระบุรี นำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน