เชียงใหม่ – กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เพื่อนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้

เชียงใหม่ – กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เพื่อนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ประจำปี 2565 พร้อมให้นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร จากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดประชุมสมาชิกกลุ่ม 46 ICT ระหว่าง”วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้บริหารที่มีแนวทางในการบริหารจัดการโดยนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

กลุ่ม 46 ICT เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นกลุ่มที่ผู้บริหารมารวมตัวกันโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครสั่ง ทุกคนมีความปราถนาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยพื้นที่เป็นฐาน วันนี้เชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาของเราที่ได้ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละมารวมตัวกันจะทำให้คุณภาพการศึกษาของเราเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปราถนาต้องการอยากจะให้เกิดกับเยาวชน

โดยมีผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 130 ท่าน ซึ่งมารวมตัวกันในนามของกลุ่ม 46 ICT คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติของการนำสื่อเทคโนโลยีมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น หลังจากที่ผู้บริหารของเราได้รับการจุดประกายก็จะนำไปขยายแนวคิดให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนในมิติของห้องเรียนต่อไป

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย /ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย กล่าวว่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นั้นถือว่าเป็นโรงเรียนในมณฑลพายัพในภาคเหนือ ซึ่งมีความพร้อมทุกด้าน เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นประธานกลุ่ม 46 ICT มีความประสงค์อยากจะจัดการประชุม ทั้งที่มีสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ ทำให้พี่น้องในบางจังหวัด มาไม่ได้ทุกคน โดยเฉพาะท่านที่มาจากท้องถิ่นที่ไกลๆ

กลุ่ม 46 ICT นี้เรามีกลุ่มทั้งหมด 108 โรงเรียน แต่ตอนนี้มีสมาชิกที่เพิ่มเติมเข้ามา ที่ยังไม่เป็นทางการประมาณ 126 โรงเรียน แต่ในจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้จะมีสถานการณ์อยู่บ้าง แต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา เพราะฉะนั้นไม่ถึงกับควบคุมแบบเข้มงวดมากนัก ทำให้มีการจัดประชุมกันในวันนี้

สำหรับการประชุมจะมีการชี้แจงแนวทางการประชุม สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชี้แจงแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านมา จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 และร่วมกันเสนอโครงการที่จะ ดำเนินในปี 2565 อีกทั้งทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่