กาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

 


ที่วัดสว่างคงคา เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


จากนั้น พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์นำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา และนำผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อสืบสานงานประเพณีด้านพระพุทธศาสนา


ทั้งนี้วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยในสมัยพุทธกาลได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ดังนั้น วันมาฆบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาตหมายความว่า การประชุมด้วยองค์ 4 และถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา