Miss Tourism World 2021 ฑูตการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม ทำบุญ “วันมาฆบูชา”

Miss Tourism World 2021 ฑูตการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม ทำบุญ “วันมาฆบูชา”

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เวลา 08.10 น.”นางสาว ภัทรธิดา สุนาวงศ์ ” (น้องผักกาด)
Miss Tourism World Thailand 2021 (ทูตการท่องเที่ยว และทูตการกีฬาประจำปี 2021) เข้ากราบนมัสการ และร่วมถวายภัตราหารเช้า “พระอโสโกภิกฺขฺ” (นายกากัน มาลิก) นักแสดงพระเอกหนังโรงของศรีลังกา เรื่อง “ศรีสิทธัตถะโคตมะ” โดยรับบทเป็น “เจ้าชายสิทธัตถะ” ภาพยนตร์เรื่องนี้ลงทุนสร้างโดยมูลนิธิ The Light of Asia ออกฉายในประเทศอเมริกาเมื่อปี 2013 มีหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย

ซึ่งท่าน เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา