นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ทำบุญเนื่องใน “วันมาฆบูชา”

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ทำบุญเนื่องใน “วันมาฆบูชา”

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00 น. “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฏร เข้ากราบนมัสการ และ ร่วมถวายภัตราหารเช้า “พระอโสโกภิกฺขฺ” (นายกากัน มาลิก) นักแสดงพระเอกหนังโรงของศรีลังกา เรื่อง “ศรีสิทธัตถะโคตมะ” โดยรับบทเป็น “เจ้าชายสิทธัตถะ” ภาพยนตร์เรื่องนี้ลงทุนสร้างโดยมูลนิธิ The Light of Asia ออกฉายในประเทศอเมริกาเมื่อปี 2013 มีหลายภาษารวมทั้งภาษาไทยด้วย

ซึ่งท่าน เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา