กาฬสินธุ์ ทต.คำเหมือดแก้วเร่งหาแหล่งฝังกลบขยะลดการเผาสร้างฝุ่นละออง

เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งหาแหล่งฝังกลบขยะ เพื่อแก้ปัญหาและกำจัดขยะในพื้นที่อย่างยั่งยืน หลังพบมีการลอบเผาขยะ ส่งกลิ่นเห็นโชยคลุ้ง เพิ่มค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลกระทบสุขภาพชาวบ้าน

 


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณบ่อกำจัดขยะป่าโคกดินแดง ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว พร้อมด้วยนายวันชัย คำแหงพล ประธานสภา ทต.คำเหมือดแก้ว นายบพิตร งอมสระคู กำนัน ต.คำเหมือดแก้ว และสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจบ่อขยะ หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่าได้รับผลกระทบด้านกลิ่น ซึ่งเกิดจากการสะสมขยะ และปัญหามลพิษ ที่เกิดจากการลักลอบเผาบ่อยครั้ง


จากนั้น นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว และคณะ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะลงพื้นที่สำรวจผืนป่าโคกดินแดง ป่าสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 2,240 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อหาตำแหน่งขุดบ่อขยะแห่งใหม่ ที่จะเป็นการกำจัดขยะเบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืน
นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชนป่าโคกดินแดง ว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นและควัน ที่เกิดจากการสะสมของขยะและควันไฟที่เกิดจากการลักลอบเผาขยะ

จึงเรียกร้องให้ทางเทศบาลคำเหมือดแก้วแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งบ่อขยะดังกล่าว อยู่ชายป่าโคกดินแดง ส่วนที่เป็นบ่อขยะพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ เป็นแหล่งกำจัดขยะของ ต.คำเหมือดแก้วมาตั้งแต่ปี 2544 ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาการร้องเรียน เนื่องจากอยู่ห่างไกลชุมชน แต่มาในระยะหลัง ชุมชนเกิดการขยายตัว ชาวบ้านออกไปสร้างที่พักตามหัวไร่ปลายนา และอยู่ใกล้บ่อขยะ จึงได้รับผลกระทบจากกลิ่นและควันไฟที่เกิดจากการลักลอบเผาดังกล่าว


นายพิบูรณ์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ได้เร่งแก้ปัญหา โดยสำรวจสภาพพื้นที่ทั้งบ่อขยะเดิม และหาแหล่งกำจัดขยะแห่งใหม่ โดยร่วมกันเดินสำรวจบริเวณป่าโคกดินแดง ก่อนที่จะสรุปความเห็นตรงกัน ว่าจะใช้บริเวณกลางป่า โดยเป็นที่โล่ง ที่ไม่มีต้นใหญ่ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ห่างไกลชุมชน ซึ่งอาจจะใช้พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น จากนั้นก็จะทำการประชาคม เพื่อจัดหาแหล่งกำจัดขยะ ให้เบ็ดเสร็จ ยั่งยืน ทั้งนี้ รูปแบบของบ่อขยะแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะเป็นบ่อแบบฝังกลบ ลดการการเผา ซึ่งจะมีการทำแนวป้องกันไฟป่าด้วย เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหากลิ่นและควันที่เกิดจากการลักลอบเผา ซึ่งจะเป็นต้นเหตุของการเพิ่มค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพชาวบ้านอีกด้วย