ฉะเชิงเทรา – คณะขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชม โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน บริษัท อมิตาเทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด

ฉะเชิงเทรา – คณะขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชม โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน บริษัท อมิตาเทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด

 


เมื่อวันที่ (14 ก.พ.65)ที่ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ดร.โอกาส เตพละกุล ปธ.คกก.ขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชม โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด โดยมี นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้,

นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน จะเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีเสถียรภาพเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้ออกแบบให้โรงงานแห่งนี้ใช้ระบบที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตได้ง่ายขึ้น เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีในอนาคต อีกทั้งโรงงานยังเน้นแนวคิดที่ใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต มุ่งเน้นการรีไซเคิลในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด