จันทบุรี – สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีพร้อมหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว เตรียมจัดงานวันกุ้งจันท์ครั้งที่ 26 พลิกฟื้นกุ้งไทย คุณภาพปลอดภัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน

จันทบุรี – สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีพร้อมหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว เตรียมจัดงานวันกุ้งจันท์ครั้งที่ 26 พลิกฟื้นกุ้งไทย คุณภาพปลอดภัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน

บ่ายวันนี้ ( 14 ก.พ.65 ) ที่โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ จันทบุรี นายวิรัตน์ อรุณพันธุ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี พร้อมด้วย นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดจันทบุรี และนายหิรัณย์ บำรุงพันธุ์ ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการอันเนื่องมาจตากพระราชดำริฯ ได้ร่วมแถลงข่าว การจัคงานวันกุ้งจันท์ครั้งที่ 26 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จจันทบุรี “พลิกฟื้นกุ้งไทย คุณภาพปลอดภัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากอธิบคีกรมประมง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย มาร่วมในพิธีเปิดงาน

ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการทั้งจากบริษัทผู้สนับสนุนและวิทยากรที่คณะกรรมการคัดสรรค์ ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการบริษัทผู้สนับสนุนร่วมกันจัดบูธบรรยายทางวิชาการ – การประกวดภาพถ่ายในธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง- นิทรรศการน้ำหมักชีวภาพ- กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ (ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ด้านตัว , เต่าทะเล 6 ตัวและพันธุ์ปูม้า – มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและนักศึกษาคณะประมง จากมหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรี ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 40 ทุน – ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิลุ้นรับรางวัลรถจักรยานยนต์และทองคำอีก 4 รางวัลตามมาตรการโควิด-19 ขอให้ผู้เข้าร่วมงานต้องตรวจ A TK จากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ให้เรียบร้อยก่อนไม่เกิน 72 ชั่วโมงด้วย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก