(สุรินทร์) นักรบชุดน้ำเงิน นพค.54 จัดมอบ “บ้านดิน จิตอาสา นทพ.บก.ทท. และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่”อย่างยิ่งใหญ่ อุปกรณ์ครบเครื่อง!!!

(สุรินทร์) นักรบชุดน้ำเงิน นพค.54 จัดมอบ “บ้านดิน จิตอาสา นทพ.บก.ทท. และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่”อย่างยิ่งใหญ่ อุปกรณ์ครบเครื่อง!!!

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พันเอกกิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 เป็นประธานในพิธีมอบ บ้านดิน จิตอาสา และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับ ครอบครัว ของนางสมศรี นิวรรัมย์ โดยมี พันเอกจิรศักดิ์ เขียวศรี รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กล่าวรายงาน สืบเนื่องจาก ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีนโยบายให้กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบหมายให้แต่ละ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทั้ง 30 หน่วยทั่วประเทศ ให้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 จึงได้ดำเนินการมอบให้ ชุมชนบ้านลำพุก

 

ซึ่ง 1 ในนั้นก็มี นางสมศรี นิวรรัมย์ จึงทำให้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่และบ้านพักอาศัยของ นางสมศรี นิวรรัมย์ ซึ่งมีบุตรจำนวน 5 คน โดยนางสมศรี นิวรรัมย์ ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ทำให้แขนขวาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ สภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น และยังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง โดยอาศัยเพิงพักและพื้นที่ดินซึ่งเป็นของพี่สาวเป็นที่อยู่ที่อาศัย หน่วยฯ จึงได้เข้าช่วยเหลือ โดยมอบหมายให้ ศูนย์จิตอาสาฯดำเนินการสร้างบ้านดิน ในรูปแบบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์จิตอาสา จึงได้ เชิญนางสมศรี นิวรรัมย์ พร้อมลูกๆ มาดูบ้านดินภายในหน่วยฯ นางสมศรี นิวรรัมย์ และลูกๆ มีความสนใจอยากได้บ้านดินในราคาที่ถูกและประหยัดฯ ศูนย์จิตอาสาฯ

จึงได้วางแผนพร้อมออกแบบโครงสร้างบ้านดินตลอดจนลงพื้นที่ ดำเนินการปรับพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านดิน และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมกับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ นางสมศรี และครอบครัวให้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการสนองแนวนโยบายของ (ผบ.นทพ.)ใน “โครงการ 1 ฟาร์ม 1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1 โรงเรียน 1 ชุมชน” หน่วยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจำนวน 15 วัน โดยใช้รูปแบบงานจิตอาสาฯ ในการขับเคลื่อน โดยไม่มีงบประมาณจากทางราชการใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งอาศัยการ บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนช่างก่อสร้างฯ ก็ไม่มีค่าแรงใดๆทั้งสิ้น

โดยเฉพาะกำลังพล พร้อมประชาชนจิตอาสา ของหน่วยฯ และของชุมชนบ้านลำพุก ตลอดจน โรงเรียนบ้านลำพุกในการบริจาควัสดุอุปกรณ์ กระเบื้อง และรายการต่างๆ รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละวัน จากผู้ใจบุญ พร้อมทั้งการขับเคลื่อนในการประสานงานการก่อสร้างบ้านดินจิตอาสาได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพและด้วยประสบการณ์ของกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน 904 ประจำหน่วยฯ จึงทำให้การสร้างบ้านดินในครั้งนี้สำเร็จมาได้ด้วยดี โดยมี นายชุมพล สุ่มมาตร ปลัดอาวุโส อำเภอปราสาท ร่วมเป็นเกียรติและมอบป้ายบ้านเลขที่ให้ โดยได้บ้านเลขที่ 203 หมู่ 14 บ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สร้างความปิติยินดี กับครอบครัว นางสมศรี นิวรรัมย์ พร้อมลูกๆเป็นอย่างมาก ด้าน พันเอกกิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กล่าวว่า หน่วยฯจะใช้ “บ้านดิน จิตอาสา” แห่งนี้เป็นต้นแบบ แหล่งศึกษาเรียนรู้ ในด้าน แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชา ให้ชุมชนและประชาขนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ ต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ