ปทุมธานี – โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

ปทุมธานี – โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
*******************


เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานปฏิบัติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง ๙ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พ.อ.วินัย อภัยกุญชร รอง ผอ.รมน.จว.ปทุมธานี (ท) นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี และกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ ๒ จิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
โดยกิจกรรมเอามื้อสามัคคี สามารถกิจกรรมโครงการให้ผู้ข้าร่วมโครงการฝึกเทคนิคการปฏิบัติในแปลงนาจริง วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเรียนรู้วิธีการทำนาอย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคีที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการทำงานเป็นทีม

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน