มุกดาหาร -นรข.มุกดาหาร เปิดยุทธการพิทักษ์ลำโขง นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลาดตระเวนตรวจการณ์หาผู้ทำความผิดในลำน้ำโขง

…………………………………………………..
มุกดาหาร -ตามแผนยุทธการพิทักษ์ลำโขง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำเเม่น้ำโขง (นรข.) มีภารกิจในการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำผิดกฏหมาย คุ้มครองเเละช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำเเม่น้ำโขง

 

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระยะทาง 72 กิโลเมตร โดยหนึ่งในหน่วยงานความมั่นคงที่พิทักษ์ชายแดนด้านนี้คือ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันมี นาวาโทเฉลิมศักดิ์ ไชยกิจ เป็นหัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร มีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง ของหนีภาษีต่างๆ ไม่ให้เล็ดรอดเข้ามาตามลำแม่น้ำโขง ตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

ดังนั้น นรข.มุกดาหาร จึงนำเทคโนโลยีเรดาร์ผิวน้ำ มาใช้ในการตรวจการณ์พื้นน้ำ เเละกล้องส่องทางไกล Night Vision มาใช้ในการเดินเรือเเละตรวจจับเป้าต้องสงสัยในรัศมีไกล ในยามค่ำคืน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในเเม่น้ำโขง จากข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายใดด้านต่างๆ ทั้งการลักลอบนำเข้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง ของหนีภาษีต่างๆ แสดงให้เห็นว่ามุกดาหารยังคงมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นภาระหนักของ นรข.มุกดาหาร ที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลไม่ให้ปัญหาต่างๆ กระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดมุกดาหาร และของประเทศไทย
*********************************************


ภาพ/ข่าว พวงเพชร-สุรศักดิ์-เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร 092-5259-777