กาฬสินธุ์ รำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลอง

กลุ่มพลังสตรีอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 1,000 คน รำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความสิริมงคล ในงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565

 


ที่บริเวณมณฑลพิธี หน้าองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก วัดธรรมพิทักษ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก โดยมี ดร.พระมหามีชัย กิจฺจสาโร เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังสตรี ร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19


ดร.พระมหามีชัย กิจฺจสาโร เจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า หลังจากพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พังทลายลง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 จากนั้นได้มีการประชุมของคณะสงฆ์ ที่วัดพระธาตุพนมวรวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2520 ที่ประชุมมีมติก่อสร้างพระธาตุพนมจำลองอีกองค์หนึ่งไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกนสักการะบูชา โดยนำชิ้นส่วนและวัตถุมงคลของพระธาตุพนมองค์เดิม บรรจุไว้ในองค์พระธาตุที่จะสร้างใหม่ ด้วยวิธีเสี่ยงทาย ผลการเสี่ยงทายปรากฏว่าวัดธรรมพิทักษ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมจำลองดังกล่าว โดยมีมติให้ชื่อว่าพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก

“ต่อมา วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2524 ตรงกับวันขึ้น 6-8 ค่ำ เดือน 3 จึงได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กขึ้น โดยกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปกร เป็นผู้ออกแบบชาว อ.ห้วยเม็กจึงถือเอาวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ 25 โดยมีกิจกรรมสำคัญในงาน เช่น บวชชี-พราหมณ์ สืบสานประเพณีบุญคูนลาน จำหน่ายสินค้าโอทอป เพื่อเป็นช่องทางการตลาด ให้ผู้ประกอบการ มีรายได้ รวมทั้งมีการรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความสิริมงคลอีกด้วย โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมาพันธ์ 2565” ดร.พระมหามีชัยกล่าว


ด้านนายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 3 กล่าวว่า องค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก มีความเกี่ยวโยงกับองค์พระธาตุพนมองค์เดิม ที่ จ.นครพนม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่ทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้ร่วมแรงกาย แรงใจ และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ด้วยการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กเป็นประจำทุกปี และต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 ซึ่งการรำถวายสักการะองค์พระธาตุดังกล่าว เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม แสดงออกถึงความรัก สามัคคี และความศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม ที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสืบสานสืบไป


ขณะที่นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทมนตรีคำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก เป็นอีกหนึ่งกรรมในงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก โดยพลังสตรีจากทุกหมู่บ้าน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน จำนวน 1,040 คน ได้แสดงพลังสตรีห้วยเม็ก รวมใจรำถวายองค์ระธาตุพนมจำลอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล ซึ่งเพลงและท่ารำในการรำถวาย ได้รับแรงบันดาลใจจากการรำสักการะองค์พระธาตุพนม ที่ จ.นครพนม คือการฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ และสนับสนุนกิจกรรมสตรี ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานรำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลอง ตนและนายคมเดช ไชยศิวามงคล สส.กาฬสินธุ์ เขต 3 ยังได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตร และงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กับกลุ่มสตรี ที่รำถวายสักการะองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็กในครั้งนี้ด้วย