พลังศรัทธายังคงเนืองแน่น พุทธศาสนิกชน แห่ร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุพนมคึกคัก  (ชมคลิป)

พลังศรัทธายังคงเนืองแน่น พุทธศาสนิกชน แห่ร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุพนมคึกคัก

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมแห่พระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง เพื่อมาประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ก่อนที่จะมีพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2565 กันอย่างเนืองแน่น

โดยก่อนที่จะเข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดคัดกรองตามพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 จุด เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมงาน ซึ่งต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลการตรวจ ATK เป็นลบไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงรับรอง จึงจะให้เข้าร่วมงานได้ และเมื่อเข้ามาภายในงานแล้วต้องกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ซึ่งทุกคนล้วนมาด้วยแรงแห่งศรัทธาเพราะมีการเตรียม ดอกไม้ ธูป เทียน ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันหมากเบ็ง หอพานบายศรี ตลอดจนเครื่องสักการะต่าง ๆ มาจากบ้านเพื่อมาร่วมพิธี แม้ในปีนี้จะไม่จัดใหญ่เช่นทุกปีที่ผ่านมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด แต่จำนวนผู้ที่มาร่วมงานก็ยังคงเนื่องแน่น

สำหรับงานนมัสการองค์พระธาตุพนมนั้น ถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งโขง ที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพราะเชื่อว่าถ้าใครมีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุพนม ที่เป็น 1 ในพระสถูปมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ บรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับถวายเครื่องสักการบูชาหน้าองค์พระธาตุพนม จะทำให้มีจิตใจสงบเยือกเย็น และถ้ายังไม่บรรลุนิพพานในชาตินี้ เมื่อตายไปวิญญาณจะได้ไปสู่สรวงสวรรค์ ทำให้เมื่อครบรอบวันนมัสการองค์พระธาตุพนมในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยในปีนี้งานจะมีไปจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งในปีนี้งดกิจกรรมมหรสพทุกประเภท แต่ยังคงมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค และห่มผ้าพระธาตุพนม เพื่อให้ผู้ที่มาได้ร่วมทำบุญ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม