ปทุมธานี-จัดกิจกรรมปักหน้ากากผ้าจากลายสไบมอญให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

ปทุมธานี-จัดกิจกรรมปักหน้ากากผ้าจากลายสไบมอญให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
***********************

 


เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้สื่อข่าวรายงานจากนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายกลุ่มสตรีอนุรักษ์วัฒนธรรมสองฝั่งโบสถ์ ร่วมกิจกรรมฯ ณ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมวัดโบสถ์ ชุมชนคุณธรรมวัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต

โดยการพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ให้สามารถแข่งขันในท้องตลาดและเป็นสินค่าที่มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในการนี้ พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ได้เยี่ยมชมให้กำลังผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้ร่วมกันทำขึ้น เช่น สไบมอญ หน้ากากผ้าลายมอญกระเทียมดอง หากสนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมวัดโบสถ์ ชุมชนคุณธรรมวัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คุณบ่วย โทร. ๐๘๑๓๕๐๙๓๙๙

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน