อาลัย “หลวงก๋ง” เกจิดังดำเนินสะดวก

“บุญลือ ประเสริฐโสภา” ประธานกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฏร นำประชาชน ศิษยานุศิษย์ สรงน้ำสรีระ ร่วมไว้อาลัย “หลวงก๋ง” หรือพระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า

 


ที่ศาลาการเปรียญ วัดเนกขัมมาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส.ส.ราบุรี เขต 5 เป็นประธานอัญเชิญน้ำหลวงสรงสรีระ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์(ชุ่ม สมฺปนฺโน) “หลวงก๋ง” ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม จ.ราชบุรี ซึ่งมรณะเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีสิริอายุ 83 ปี 9 เดือน 63 พรรษา ท่ามกลางความอาลัยของบรรดาศิษยานุศิษย์จำนวนมาก


พิธีดังกล่าว สรีระสังขารได้เคลื่อนจากเรือนรับรองไปยังศาลาการเปรียญวัดเนกขัมมาราม และเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ ถวายน้ำสรงสรีระ จากนั้น ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงสรีระ ซึ่งจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมมีกำหนดเบื้องต้น 50 วัน
สำหรับประวัติ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน) “หลวงก๋ง” ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม จ.ราชบุรี เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2481 บิดาชื่อนายฉ่ำ มารดาชื่อ นางศรี บุญเอี่ยม เกิดที่บ้านโพธิ์หัก ต.โพธิ์หัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันทั้งหมด 8 คน

บรรพชา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2497 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และอุปสมบทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2501 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
สมณศักดิ์ ปี พ.ศ.2536 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ ปี พ.ศ.2545 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม ปี พ.ศ.2550 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม