“สกลธี” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ช่วย “กลุ่มเปราะบาง” อย่างเร่งด่วน  (ชมคลิป)

“สกลธี” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ช่วย “กลุ่มเปราะบาง” อย่างเร่งด่วน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J–CMbKKLOo[/embedyt]

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. “นายสกลธี ภัททิยกุล” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดมะกอกกลางสวน แขวงพญาไท เขตพญาไท เนื่องด้วยในสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะต้องประกอบอาชีพหารายได้จึงไม่มีเวลาดูและสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะประชาชน “กลุ่มเปราะบาง” ในสังคมไทยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลือมล้ำหรือช่องว่างทางสังคมยังคงมีให้เห็น เพราะประชาชน “กลุ่มเปราะบาง” เหล่านี้มีความลำบากมากกว่าบุคคลอื่นๆ เช่น คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือครอบครัวยากจนที่มีความยากลำบากที่จะมีรายได้มาดูแลตนแองและครอบครัวในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้


ด้วยเหตุผลดังกล่าว “นายสกลธี ภัททิยกุล” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย สำนักงานเขตพญาไท กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน บูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางต่างๆ เพื่อลดช่องว่างสิทธิด้านต่างๆสุของประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างบูรณาการ โดยมอบ “ถุงยังชีพ” เพื่อเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน รวมถึงการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการอื่นๆ ของคนในชุมชน อาทิเช่น การรักษาพยาบาล การรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับสิทธิด้านต่างๆ ของคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิได้สะดวกและรวดเร็วมายิ่งขึ้น

นอกจากนี้ “นายสกลธี ภัททิยกุล” รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มว่า กิจกรรมในวันนี้ถึงแม้เป็นกิจกรรมเพียงเล็กน้อย ที่อาจจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้ไม่มากนัก จึงฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ ว่าจะดูแลและไม่ทอดทิ้ง รวมถึงคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอาศัยหรือเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างแน่นอน ขณะที่ยังมีโอกาสทำงานด้านนโยบาย เรื่องสิทธิและสวัสดิการของประชาชน จะส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชน อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป