กระบี่-คนว่างงาน เฮ! พัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เปิดหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ต่อยอดเจ้าของธุรกิจ  (ชมคลิป)

กระบี่-คนว่างงาน เฮ! พัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เปิดหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ต่อยอดเจ้าของธุรกิจ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qcBm7wrQJrs[/embedyt]

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เปิดเผยว่า จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน และการถูกเลิกจ้าง ขณะเดียวกันแรงงานยังคงต้องได้รับการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำหรือการเป็นผู้ประกอบการอิสระ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและเศรษฐกิจฟื้นตัว

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง มีนโยบายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรรงงาน ทั่วประเทศ จัดหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ต้องการพัฒนาตนเองและพร้อมกลับสู่การทำงานเริ่มต้นอาชีพใหม่ ทุกหลักสูตรอบรมฟรี

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ กล่าวว่า สำหรับสำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้เปิดอบรมหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่าง 4-6 เดือน แบ่งเป็นฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 เดือน จากนั้นจะส่งฝึกในสถานประกอบกิจการ อีก 2 เดือน เพื่อเรียนรู้สร้างประสบการณ์ในการทำงาน สำหรับกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมกลุ่มนี้ ผ่านการอบรมมาแล้ว 1 เดือน สามารถที่จะรับงานมาทำเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ทำให้ระหว่างฝึกอบรมสามารถมีรายได้และเป็นการฝึกฝีมือไปด้วย เชื่อว่าเมื่อจบหลักสูตรออกไปก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ด้านนางบัวบาน บุตรวงค์ อ.64 อดีตพนักงานโรงพยาบาล กล่าวว่า หลังจากที่เกษียณ ก็ว่างงาน จึงได้สมัครฝึกอาชีพกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ขณะที่นางฐิติรัตน์ อยู่ทองอินทร์ อ.49 อดีตพนักงานบริษัทประกอบธุรกิจการด้านการท่องเที่ยว กล่าวด้วยว่า หลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด 19 ทำให้ต้องกลายเป็นคนตกงาน และเห็นเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และหลังจากที่จบหลักสูตรออกไปก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริง ประกอบกับตัวเองพอจะมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้าง จึงได้สมัครเข้าฝึกอบรมฯเพิ่มทักษะและความรู้ความชำนาญ เพื่อจะนำไปประกอบอาชีพเอง ไม่ต้องเป็นลูกจ้างอีก….

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน