เชียงใหม่ – สขจ.เชียงใหม่ ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 28 ทางอินเตอร์เน็ต มีรายได้เข้ากองทุน กปถ. 28,587,777 บาท

เชียงใหม่ – สขจ.เชียงใหม่ ประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 28 ทางอินเตอร์เน็ต มีรายได้เข้ากองทุน กปถ. 28,587,777 บาท


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย (รถเก๋ง) ครั้งที่ 28 หมวดอักษร งจ “การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ” จำนวน 301 หมายเลข และป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดเสริม จำนวน 23 หมายเลข ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว เป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล (NEW NORMAL Auction) ดังนี้

ยอดรวมหมวดอักษร งจ             25,840,222 บาท
ราคาต่ำสุด (งจ 2200)                     22,000 บาท
ราคาสูงสุด (งจ 9999)                1,200,000 บาท
เลขค้างชำระนำออกประมูลใหม่     2,747,555 บาท
ยอดรวมทั้งหมด                      28,587,777 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่ได้เสียสละเวลาและร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่