ปทุมธานี-โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

ปทุมธานี-โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
**************************

 


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุญชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนิยา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี กองพันทหารสื่อสาร ที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จำนวน 20 นาย จิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและผู้ฝึกอบรมรุ่นที่ 1

ร่วมลงพื้นที่โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ กิจกรรมในวันนี้ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทางครูพาทำได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกเทคนิคการปฏิบัติในแปลง ในพื้นนาจริงๆ เพื่อสัมผัสวิถีการทำนาที่ถูกต้องอย่างแท้จริง โดยมีครูพาทำคอยให้ความรู้อยู่ตลอดเพื่อให้การปฏิบัติในครั้งนี้ออกมาได้ผลที่ดีที่สุดจากความรัก ความสามัคคีของผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการทำงานเป็นทีม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพื้นที่ จำนวน 40 ไร่ ให้ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง

สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถานที่ตั้งโครงการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการฝึกอบรมที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ คุณภาพ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลจริง ที่ได้รับจากคณะวิทยากร และชุดครูพาทำ สำหรับโคกหนองนา ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565 โดยดำเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันอาทิตย์ เริ่มวันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ 1.พระมหาสิริชัย สุขญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนก๋วยเตี๋ยวเรือ น้ำดื่ม ไอครีมกะทิ 2.นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 240 ขวด 3.นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี สนับสนุน ข้าว แกงเขียวหวาน กับ ไก่ทอด 4.นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนส้มตำกับผัดหมี่ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุน ข้าวผัดพริกแกงไก่ ไข่ต้มและผลไม้ 6.ธนาคารออมสิน สนับสนุนน้ำดื่ม

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน