ยะลา-เบตง อนุทินควงศักดิ์สยามดูความพร้อมเปิดสนามบินเบตงคาดเปิดภายในสิ้นเดือนนี้

เบตง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา รองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ

 


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ก.พ.65 ที่ท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ท ส่วนตัว มาร่วมประชุมหารือ กับกรมท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงอย่างเป็นทางการ สำหรับเที่ยวบินแบบประจำ โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจ สมาคมพ่อค้า โรงแรม การท่องเที่ยว ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สนามบินเบตง ขณะนี้มีความพร้อมในด้านการให้บริการ ระบบการบริการพร้อม การที่ตนเดินทางมาวันนี้ก็เพื่อตรวจดูถึงความพร้อมต่างๆ ตอนนี้ สนามบินเบตงก็ถือว่าเปิดให้บริการแล้ว เพียงแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นการหารือกับสายการบินพาณิชย์ว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารจัดไฟลท์มาให้บริการประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็ต้องหารือกับทางจังหวัด ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวที่เบตง ว่าจะทำประมาณการให้สายการบินพาริชย์มีความมั่นใจและเปิดให้บริการได้ ส่วนความเหมาะสมอัตราค่าโดยสารของสายการบิน ก็จะต้องคำนึงถึงจำนวนผู้โดยสาร อีกทั้งจะให้หน่วยงานรัฐช่วยปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อลดภาระแก่สายการบินไม่ให้มากเกินไป


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ผลจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ จะทำการเปิดท่าอากาศยานเบตง และรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าโดยสารให้อยู่ในความเหมาะสม เเละคุ้มทุนของสายการบิน พร้อมทั้งยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านในการร่อนลงจอด และเชื่อว่าสนามบินเบตงจะกลายเป็นศูนย์กลางการบิน ที่เชื่อมโยงการเดินทางจากประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ สู่การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในภูมิภาคต่างๆของไทยได้ต่อไปในอนาคต

ขณะที่ในวันเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ จะเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้
หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเบตง เพื่อตรวจเยี่ยม ร่วมประชุม มอบนโยบาย รับฟังปัญหา กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งพบปะ อสม. ในพื้นที่อำเภอเบตง ที่มาคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล อสม. ที่ได้ช่วยกันทำงาน ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ก่อนที่จะเดินทางกลับ

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ