จันทบุรี-ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19

จันทบุรี-ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19

วันนี้ ( 3 ก.พ.65 ) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุมหารือการจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ ประจำปี 2565 โดยเบื้องต้นที่ประชุมกำหนดจัดงาน ภายในเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2565 ณ บริเวณพื้นที่ว่างลานโพธิ์ หรือสนามกีฬากลาง ทุ่งนาเชย จันทบุรี ชื่องาน “ CHAN FUN FEST 2022 ” โดยคอนเซปของงานเน้นความสนุกสนาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เน้นการจำหน่ายสินค้าการเกษตร ผลไม้ อาหารทะเล อาหารพื้นเมือง เพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป อัญมณี และเครื่องประดับ ของดีเมืองจันท์ เชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และ ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรี

ภายในงานมีการออกร้านของหน่วยงานราชการต่าง ๆ แต่ ไม่มีการออกร้านกาชาด การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา สภาวัฒนธรรม และชุมชน อาทิ การแสดงจินตลีลาประยุกต์ สีสันแห่งมหานครผลไม้และอัญมณี การแสดงเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าไทยลายขอ หารายได้สมทบเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีในการช่วยเหลือสาธารณกุศล การแสดงวิถีวัฒนธรรม ของจันทบูร อนิทรรศการ ตำนานนครแห่งอัญมณี สาธิตการเจียรนัยพลอย การประดิษฐ์แหวนกล นาทีทองอัญมณีเลอค่าราคาถูก สาธิตการทอเสื่อจันทบูร ประกวดพระเครื่องเมืองจันท์ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก