สมุทรสงคราม-โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเทศบาบตำบลอัมพวา จัดระเบียบสายโทรสารตลาดน้ำอัมพวา  (ชมคลิป)

สมุทรสงคราม-โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับเทศบาบตำบลอัมพวา จัดระเบียบสายโทรสารตลาดน้ำอัมพวา

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vQVQ6d1t52c[/embedyt]

 

วันนี้((4 ก.พ.65)นายธีรพงศ์ โยธินไทย โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกฤษฎี กลิ่นจงกล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา ร่วมเปิดกิจกรรม “โครงการ nt จิตอาสา ร่วมพัฒนา ท้องถิ่นเรา” โดยบูรณาการร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บริเวณตลาดน้ำอัมพวา ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายธีรพงศ์ โยธินไทย โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) โดยส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมโครงการ nt จิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่นเรา” เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 4 ของเดือน โดยหมุนเวียนไปตามสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจัดระเบียบสารโทรคมนาคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

ที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านกิจการ โทรคมนาคมของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนได้รับประโยชน์และใช้บริการโทรคมนาคมที่ทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการใช้งานของประชาชน ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนต้องการให้ทางโทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงครามเข้าไปจัดเรียบปรับปรุงภูมิทัศน์สายโทรสารในพื้นที่ติดได้ที่ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์หมายเลข 084-9932982

ด้านนายกฤษฎี กลิ่นจงกล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา กล่าวด้วยว่า ตลาดน้ำอัมพวา ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก การที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) (NT) โดยส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม มาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะที่ผ่านมาสายโทรสารมีปัญหาต่อภาพลักษณ์ของตลาดน้ำอัมพวาอย่างมาก เมื่อมีการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วต่อไปตลาดน้ำอัมพวาจะได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป