อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณทางข้ามรถไฟ (แยกโรงเรียนพุทธชินราช) ริมทางรถไฟด้านทิศเหนือ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก

โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ และจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย และตัดแต่งกิ่งไม้ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบบริเวณทางข้ามรถไฟ (แยกโรงเรียนพุทธชินราช) ริมทางรถไฟด้านทิศเหนือ ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพุทธชินราช โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สวมชุดจิตอาสาพระราชทานและเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย และตัดแต่งกิ่งไม้โดยพร้อมเพรียงกัน.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก