สุโขทัย-พ่อเมืองสุโขทัย นำจนท.เร่งสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ผันน้ำไปช่วยพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง

สุโขทัย-พ่อเมืองสุโขทัย นำจนท.เร่งสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ผันน้ำไปช่วยพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง

 

วันนี้ 1 กพ.65 นายวิรุฬ พรรณเวที ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพื่อเร่งสูบน้ำนำไปแก้ไขปัญหาให้ชาวเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ถึงจะประสบปัญหาการส่งน้ำระยะที่ไกล เพื่อนำน้ำไปบรรเทาพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง กว่า 3,000ไร่ ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง ช่วยแก้ความเดือดร้อน แทนการสูบน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์


เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นเวลานานหลายเดือน ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้พืชสวนที่ปลูกในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหาย และการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านไม่สะดวก ขณะที่ด้านการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ดังนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งน้ำท่วมขังและขาดน้ำทำการเกษตรในเวลาเดียวกัน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อเร่งสูบน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นเวลานานหลายเดือนจากบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง โดยการสูบน้ำ จำนวน 80,000 ลบ.ม. ให้ไปลงคลองระบายน้ำ

และสูบน้ำจากคลองระบายน้ำไปกักเก็บไว้ที่หนองตำลึง หมู่ที่ 1 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่ด้านการเกษตรทั้งการทำนา ปลูกข้าวโพด และยาสูบ จำนวนกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่


นายวิรุฬ พรรณเวที ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ยังกล่าวด้วยว่า จังหวัดสุโขทัยและรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ต่อไป


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862