ผบ.สอ.รฝ.เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ในการขจัดคราบน้ำมันที่ชายหาดแม่รำพรึง

ผบ.สอ.รฝ.เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ในการขจัดคราบน้ำมันที่ชายหาดแม่รำพรึง

 


วันที่ 31 ม.ค.65 พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่มาสนับสนุนการขจัดคราบน้ำมัน ซึ่งได้รับประสานจากศูนย์ควบคุมปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 1 (ศคปน.ทรภ.1) ซึ่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้สนับสนุนกำลังพลในการเข้าขจัดคราบน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.65 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้ทุกหน่วยของกองทัพเรือ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีน้ำมันรั่วไหล ในจังหวัดระยอง อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ซึ่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้นำความห่วงใย และกำลังใจ จากผู้บัญชาการทหารเรือ มามอบให้กับกำลังพลทุกนาย ได้รับทราบว่า ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้เสมอ พร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และปฏิบัติตามแนวทางของการเข้าขจัดคราบน้ำมันที่ได้รับการอบรมโดยเคร่งครัด ซึ่งการทำงานดังกล่าวนี้ ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในวิกฤตช่วงแรกได้เป็นอย่างดี ประชาชนชาวระยอง บริเวณหาดแม่รำพึงอุ่นใจและขอบคุณทหารเรือ ที่มาช่วยขจัดคราบน้ำมันและเฝ้าระวังอยู่บริเวณหน้างานตลอดเวลา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคนัฐ ภาคเอกชน และประชน ชาวระยอง ทุกภาคส่วน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง