กระบี่-ขนส่งจังหวัดกระบี่ เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กน. 301หมายเลข รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนมีรายได้ 13,566,977 บาท. นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใข้รถใช้ถนน กรมขนส่ง ทะเบียน 9999 ประมูลครึ่งล้าน

กระบี่-ขนส่งจังหวัดกระบี่ เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กน. 301หมายเลข รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนมีรายได้ 13,566,977 บาท. นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใข้รถใช้ถนน กรมขนส่ง ทะเบียน 9999 ประมูลครึ่งล้าน

นายอัดชา บัวจันทร์ขนส่งจังหวัดกระบี่. เปิดเผยว่า จากการที่ ขนส่งจังหวัดกระบี่ กรมขนส่ง กระทรวงคมนาคม ได้เปิดประมูลทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ประเภทรถยนต์เก๋ง รถยนต์กระบะ 4 ประตู หมวดอักษร กน ทะเบียนสวย “การงานการค้าก้าวหน้า นำชัย ” ซึ่งทำการประมูล ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต วันที่ 29 มกราคม 2560 5 ปิดการประมูลณเวลา 18:00 น ผู้สนใจประมูล. ราคาต่ำสุด 15,000 บาท.

เลขทะเบียน 4141 ประมูลราคาสูงสุด 505,000 บาท หมายเลขทะเบียน 9999 มียอดรายได้รวม 13,566,977 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มากกว่าปี เปิดประมูลที่ผ่านมา มีรายได้ 11ล้านบาทเศษ คาดว่า ส่วนหนึ่งจากสาเหตุเศรษฐกิจ และรายได้ ประชาชนดีขึ้นจากราคาผลผลิตปาล์มน้ำมัน ที่สูงขึ้นเนื่องจาก กระบี่เป็นเมืองปาล์มน้ำมัน


ทั้งนี้รายได้จากการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยอักษร กน 301 หมายเลข ของขนส่งจังหวัดกระบี่ จำนวน 13 ล้านบาทเศษ ของขนส่งจังหวัดกระบี่ครั้งนี้จะนำส่งโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้กปถ.กรมขนส่ง. กระทรวงคมนาคม สำหรับใช้่ในการส่งเสริมความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน