อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

 

วันที่ 26 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยมี พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและพสกนิการทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ภายในพิธีมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพร้อมเพียงกัน ณ พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก