บสย. ผนึก หอการค้า – 22 บริษัทชั้นนำ เดินหน้า Big Brother พี่เลี้ยง SMEs ปีที่ 6

บสย. ผนึก หอการค้า – 22 บริษัทชั้นนำ เดินหน้า Big Brother พี่เลี้ยง SMEs ปีที่ 6

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บสย. ร่วมลงนาม ในพิธีบันทึกความร่วมมือในโครงการ Big Brother ซึ่ง บสย. เป็นหนึ่งในพี่เลี้ยง กลุ่มสถาบันการเงิน ร่วมกับ 22 บริษัทพี่เลี้ยงชั้นนำ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย และเครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่ห์ขอบคุณในความร่วมมือตลอด 5 ปี โดยมีบริษัทพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงเข้าร่วมกิจกรรม 93 ราย


โดยในปี 2565 เดินหน้าสานต่อโครงการ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Big Brother ปีที่ 6 ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำ ร่วมเป็นพี่เลี้ยง SMEs ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารธุรกิจและองค์กร ด้วยกระบวนการ coaching and mentoring และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำแบบ exclusive Meeting with CEO /On-site visit และอบรมหลักสูตรพิเศษ จากกลุ่มพี่เลี้ยง Big Brother และรับคำปรึกษาด้านการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำ สำหรับลูกค้า บสย. และศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 6) รับส่วนลดค่าสมัคร 30% พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ
สมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://thaichamber.org/question/265 วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก Tel. 02-018-6888 ต่อ 3630 หรือ 086-1044039