นราธิวาส-องคมนตรีปฏิบัติภารกิจ 3 อำเภอที่นราธิวาส

นราธิวาส-องคมนตรีปฏิบัติภารกิจ 3 อำเภอที่นราธิวาส

 

เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 26 ม.ค. 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4513 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จำนวน 150 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดดักสังหารเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำชุดคุ้มครองตำบลกาลิซา เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 และจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงใส่ฐานกองร้อยทหารพรานที่ 4513 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา


ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ถือโอกาสเดินทักทายสอบถามถึงความเป็นอยู่ ซึ่งทุกนายมีขวัญกำลังใจดี และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย
ต่อมา พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ยังได้เชิญถุงพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4809 อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จำนวน 150 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดดักสังหารเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และได้ถือโอกาสเดินทักทายสอบถามถึงความเป็นอยู่
ซึ่งก่อนที่ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลาและสงขลา ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4902 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เพื่อเชิญถุงพระราชทานซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 และวันที่ 26 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เชิญพระราชกระแสทรงความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ถือโอกาสเดินทักทายสอบถามถึงความเป็นอยู่ ซึ่งทุกนายมีขวัญกำลังใจดีเช่นกัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส