เชียงใหม่-สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลป้ายเลขสวย หมวดอักษร งจ ประมูลทางอินเตอร์เน็ต (ชมคลิป)

เชียงใหม่-สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลป้ายเลขสวย หมวดอักษร งจ ประมูลทางอินเตอร์เน็ต

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6EsrD8wk7sk[/embedyt]

 

วันที่ 25 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “งจ” การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย (รถเก๋ง) ครั้งที่ 28 หมวดอักษร งจ จำนวน 301 หมายเลขทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com โดยท่านสามารถลงทะเบียน เลือกเลข และราคาที่ท่านพอใจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะปิดการประมูล ในวันเสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง (เลขสวย) ในครั้งนี้ ถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล NEW NORMAL Auction ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูล เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์” ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้ อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป

กรมการขนส่งทางบกได้นำหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ ) เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการที่สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบอนุญาตขับรถ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร งจ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดประมูล ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ประมูลทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 161 268 2266, 061 270 5454, 090 319 7956 และที่หมายเลข 1584

นภาพร /เชียงใหม่