จันทบุรี-ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ยืนยันไม่พบร่องรอยโรคของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ชมคลิป)

จันทบุรี-ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ยืนยันไม่พบร่องรอยโรคของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หลังนำทีมเจ้าหน้าที่ลงตรวจ ทั้งห้องเย็น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในพื้นที่ โดยเน้นย้ำต้องมีเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ถูกต้อง พร้อมใบรับรองการตรวจหาเชื้อจากห้องแลปเท่านั้น

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=SHmREJTPXrY[/embedyt]

วันนี้ ( 24 ม.ค.65 ) สำนักงานปศุสัตว์จันทบุรีนำโดยนายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์ และด่านกักกันสัตว์ ได้ลงพื้นที่ตรวจห้างขนาดใหญ่ ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 แห่ง โดยเฉพาะในส่วนของเย็น และตรวจเอกสาร การสต๊อกสินค้า พร้อมทั้งแหล่งที่มา ของเนื้อสุกรชำแหละ ทั้งเนื้อสุกรแช่แข็ง และเนื้อสุกรสด ซึ่งเนื้อสุกรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี มีแหล่งที่มา ทั้งจากจังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สมุทรสาคร โดยทั้งหมดมีใบเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือใบ ร .5 แนบทุกครั้ง เพื่อเป็นการแสดงมาตรฐานสินค้า และอาหารปลอดภัยผ่านการตรวจหาเชื้อ หรือการสว๊อป หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส เอเอสเอฟ ทุกครั้ง ก่อนเคลื่อนย้าย ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีด่านตรวจจำนวน 3 จุด

คือจุดตรวจอำเภอนายายอาม จุดตรวจอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และจุดตรวจเขาแหลม อำเภอสอยดาว โดยตั้งจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง โดยเน้นตรวจน้ำหนักซากสัตว์ และเอกสารที่ผ่านการรับรองจากฟาร์มหรือห้องเย็นต้นทาง ซีจี-สมหวัง ทองมั่นคง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ สำหรับราคาเนื้อหมูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าราคายังคงที่ โดยเนื้อแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ 185 บาท จำนวน เนื้อหมูชำแหละ หมุนเวียนอยู่ในตลาด ประมาณ 6 พันกิโลกรัม การจัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 40 เนื่องจากกลไกตลาดที่ลูกค้าต้องการลดลง โดยคาดความต้องการจะสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน และ หลังจากนั้นราคาอาจปรับลงเล็กน้อย ซีจี-สายฝน แหล่งหล้า ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำหรับ ภาพรวม สุขอนามัยการจัดเก็บเนื้อสุกรในห้องเย็น พบได้มาตรฐาน เก็บในห้องเย็นอุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส มีการติดป้ายวันหมดอายุ ในสินค้าที่รับมาจากห้องเย็นอย่างถูกต้อง

โดยปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรียืนยันไม่พบการแพร่ ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อย่างแน่นอน โดยมีการเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ได้มีการกำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสเอเอสเอฟในฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มขนาดกลางรวมทั้งห้องเย็นและจุดจำหน่ายเนื้ออย่างต่อเนื่อง และยังไม่พบการแพร่ระบาดในจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังร่วมบูรณาการกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าจากต่างจังหวัดอย่างเข้มงวด ซีจี-น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี สำหรับราคาเนื้อสุกร ที่มีราคาสูงขึ้นในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน อาจส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ ในการนำเข้าเนื้อสุกรจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างผิดกฏหมาย โดยเฉพาะ พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทางด่านควบคุมโรค ร่วมกับปศุสัตว์ในทุกจังหวัด ได้เฝ้าระวังและติดตามเนื้อสุกร ในจุด พื้นที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีการปะปนนำเข้าซากสุกรไม่ได้มาตรฐานเข้ามายังประเทศได้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก