สระบุรี/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคภัย

สระบุรี/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคภัย

 


วันนี้(24 ม.ค.2565) เวลา 10.00 น.นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับนายไพบูลย์ สุริยานนท์ ที่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย นายสมบัติ อำนาคะ สส.เขต 2 จังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้นำเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคนำไปมอบให้ด้วยได้เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่บ้านเลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ นายไพบูลย์ สุริยานนท์ พักอาศัยอยู่ 3 คน ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตร ลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเพลิงไหม้ทั้งหลัง เบื้องต้นการเกิดเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร


โดยเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย ร่วมกับสมาชิกกาชาดจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอ แก่งคอย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นำความห่วงใยจากนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาขาดจังหวัดสระบุรี มอบถุงกาชาด น้ำดื่ม ที่นอนยางพารา เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และจังหวัดสระบุรีได้พิจารณาใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงินสดค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัย และเป็นสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน ตามความเหมาะสมและทางจังหวัดสระบุรีจะได้เข้ามาช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยต่อไป


ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยพสกนิกร ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน