นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า ประเภทอาหารสด ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า ประเภทอาหารสด ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส

 


วันนี้ 21 ม.ค.65 เวลา 07.30 น.นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส(ตลาดสดหัวลำโพง) เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อตรวจติดตามราคาสินค้าต่างๆ ประเภท เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ พืชผักและผลิตผลทางการเกษตร


โดยมีนายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีนราธิวาส นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ฯ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะ ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดเกี่ยวกับการค้าขายสินค้า ขอให้มีการค้าขายในราคาตามความเป็นจริง และขอให้จำหน่ายสินค้าด้วยความเป็นธรรมกับผู้บริโภค พร้อมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้มีการกักตุนสินค้า หรือฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร เนื้อสัตว์ หรือไข่ไก่ จะต้องมีป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส