กาฬสินธุ์ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.เคลื่อนที่บำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มสู้ภัยโควิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนสู้ภัยโควิด เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและบริการทั่วไป ให้ประชาชนได้รับบริการเชิงรุกอย่างทั่วถึง หลังว่างเว้นการจัดกิจกรรมไปนานหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม บ้านนาใหญ่ หมู่ 4 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน กล่าวว่า ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ อ.ดอนจานส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และเขตป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเส้นทางคมนาคม ที่หลายหมู่บ้านยังไม่ได้รับความสะดวก ตลอดจนเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำให้มีฐานะยากจน ในการจัดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้ จึงทำให้ประชาชน มีขวัญกำลังใจ ที่จะดำรงชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้


ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เป็นกิจกรรมที่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ออกบริการรักษา ตรวจสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่ ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ขณะที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการส่วนราชการต่างๆและอำเภอ ออกมาให้บริการประชาชน มีการรับฟังปัญหาของประชาชนไปดำเนินการแก้ไข ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในการที่จะดำรงชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนจะได้ประกอบอาชีพตามปกติอย่างไม่กังวลใจ ในส่วนสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ในขณะนี้ มีแนวโน้มคลี่คลายลงไปมาก อย่างไรก็ตามขอฝากให้ประชาชน ไม่ประมาท เช่น สวมหน้ากากอนามัย รับการฉีดวัคซีน จ.กาฬสินธุ์ และปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


นายทรงพล กล่าวอีกว่า ในการจัดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้ จัดขึ้นหลังจากที่ว่างเว้นหลายเดือน เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 กิจกรรมมีบริการตรวจรักษาโรค บริการด้านทันตกรรม ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. การมอบพันธุ์ปลานำไปปล่อยหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีส่วนราชการ อำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สันนิบาตสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน มาให้บริการ ร่วมมอบสิ่งของ พันธุ์ไม้ เอกสารความรู้ ให้แก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนจาน ยังให้บริการตัดผมฟรี ขณะที่คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎร ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทอดทิ้งกัน 2 ครัวเรือนอีกด้วย