ฉะเชิงเทรา-พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาถูกช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

ฉะเชิงเทรา-พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาถูกช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

 

วันนี้ (17 มกราคม 2565) นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์เปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการ “หมูพาณิชย์..ลดราคา! ช่วยประชาชน (ส่วนภูมิภาค)” ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนาตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาหมูที่สูงขึ้นและให้ประชาชน มีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค

โดย จำหน่ายหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2565 จำนวน 7 จุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วยบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง (ขายทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์) / ร้านเบทาโกร สาขาฉะเชิงเทรา อ.เมือง / ร้านดีฟาร์ม สาขาฉะเชิงเทรา อ.เมือง / ร้านหมูถูก สาขาฉะเชิงเทรา อ.เมือง / ร้านหมูดีนะ (หน้าตลาดทรงชัย) อ.เมือง / ร้านมาโนช (ตลาดโรงสี) อ.บางปะกง /ร้านหมูดีนะ (ตลาดเก่าพนม) อ.พนมสาราคาม


ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ตามจุดจำหน่ายต่างๆ เบื้องต้น และหากมีการเพิ่มจุดจำหน่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบทางFacebookสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อไป หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 038-511400

 

เอนก # ดรัณ # ฉะเชิงเทรา
**********