พิจิตร – ส.ส.ภูดิท ร่วมกิจกรรมวันเด็ก (ชมคลิป)

พิจิตร – ส.ส.ภูดิท ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=99w2yR-GZUo[/embedyt]

 

โรงเรียนวัดเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน ดร.สุนันทา ส้มอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริง สนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ ก่อให้เกิด ความรักสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมและพัฒนาให้ เด็ก เยาวชน มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขการจัดกิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การจับสลากของรางวัล การเล่นเกมส์และการมอบทุนการศึกษา


สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันนี้ได้รับเกียรติจากส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิจิตร เขต 2พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงานตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “ รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ” พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป นอกจากนี้ได้มีผู้ใหญ่ชลอ คาบคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 ต.วังหลุม เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตะพานหิน ผู้ปกครองและผู้ช่วยส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์เข้าร่วมกิจกรรม


ทางด้านดร.สุนันทา ส้มอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวว่า “ โรงเรียนวัดเขารวก ต.วังหลุม มีนักเรียนจำนวน 257คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นม.3 ช่วงนี้การเรียนการสอนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด สำหรับกิจกรรมวันเด็กในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ช่วยจัดงานให้เด็กๆมีความสุข ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัลให้กับเด็กๆโดยเฉพาะท่านส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ ”


ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว